ویزا

درخواست ویزا . VISA Request

بخش دریافت ویزای شرکت آتور سیر ایرانیان آماده ارائه خدمات ویژه خود به شما مسافران گرامی و یا میهمانان شما میباشد.

ما شما را راهنمایی خواهیم کرد تا در کمترین زمان و مناسب ترین هزینه ویزای خود را دریافت کنید

تخصص ما ویزا اولی هاست

 • اصل گذرنامه معتبر با ۶ ماه اعتبار از تاریخ سفر (گذرنامه حتما باید امضاء شده باشد)
 • اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود)
 • فتوکپی از صفحات ۹-۲ گذرنامه و ویزاهای ۳ سال گذشته از جمله ویزاهای شنگن، آمریکا، کانادا، استرالیا
 • اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر
 • برای افراد همراه در گذرنامه نیز باید فرم جداگانه امضاء شود
 • فرم ویزای افراد زیر ۱۶ سال باید توسط والدین امضاء گردد
 • ۳ قطعه عکس ۳٫۵ در ۴٫۵ رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو )فاصله فوقانی سر تا چانه ۳۲ میلیمتر باید باشد
 • فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
 • گواهی اشتغال به کار، روزنامه رسمی، پروانه کسب به نام مسافر و لیست بیمه کارکنان
 • در گواهی اشتغال به کار باید نام و سمت مسافر، میزان درآمد، سابقه و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ سفر ذکر شده باشد. (همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سر برگ شرکت)
 • برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است
 • رزومه انگلیسی تایپ شده )شرح وضعیت خانوادگی، سوابق تحصیلی شغلی و …( با امضاء توسط مسافر
 • تمام اطلاعات در متن رزومه باید به صورت تشریحی باشد. لطفاً از دادن جواب های کوتاه خودداری فرمائید
 • برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل، کارت دانشجوئی، مدارک شغلی ومالی والدین یا همسر الزامی
 • تقاضای ویزای افراد محصل و فرهنگیان فقط در ایام نوروز و تابستان پذیرفته می شود
 • برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی، کارت بازنشستگی، دفترچه بیمه وآخرین فیش حقوقی الزامی است
 • پرینت حساب جاری بانکی ۳ ماه گذشته و تمکن مالی به ارز یورو با مهر و امضاء (توسط بانک) حداقل میزان موجودی ۴۰ میلیون تومان
 • فتوکپی سند مالکیت به نام مسافر(تمام صفحات)
 • ترجمه رضایت نامه محضری اجازه پدر برای فرزندان زیر ۱۶ سال متقاضی ویزا (همراه مادر) با تائید وزارت امورخارجه
 • اصل مدارک جهت روئیت و کنترل در روز مصاحبه باید همراه مسافر باشد

توجه داشته باشید مدارک فوق برای سفارت آلمان، فرانسه و سوئیس می باشد. سفارتخانه هایی مانند اتریش، اسپانیا و ایتالیا مدارکی مازاد بر مدارک فوق نیاز دارند.

راهنمای درخواست و ثبت ویزای کشورهای آسیا از طریق بخش ویزای آژانس گردشگری آتور سیر ایرانیان

 • مورد یک
 • مورد دو
 • مورد سه
 • مورد چهار
 • اصل گذرنامه معتبر با ۶ ماه اعتبار از تاریخ سفر (گذرنامه حتما باید امضاء شده باشد)
 • اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود)
 • فتوکپی از صفحات ۹-۲ گذرنامه و ویزاهای ۳ سال گذشته از جمله ویزاهای شنگن، آمریکا، کانادا، استرالیا
 • اصل فرم ویزا با امضاء توسط مسافر
 • برای افراد همراه در گذرنامه نیز باید فرم جداگانه امضاء شود
 • فرم ویزای افراد زیر ۱۶ سال باید توسط والدین امضاء گردد
 • ۳ قطعه عکس ۳٫۵ در ۴٫۵ رنگی، زمینه سفید و کاملاً از رو به رو )فاصله فوقانی سر تا چانه ۳۲ میلیمتر باید باشد
 • فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
 • گواهی اشتغال به کار، روزنامه رسمی، پروانه کسب به نام مسافر و لیست بیمه کارکنان
 • در گواهی اشتغال به کار باید نام و سمت مسافر، میزان درآمد، سابقه و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ سفر ذکر شده باشد. (همراه با مهر و امضاء توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سر برگ شرکت)
 • برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است
 • رزومه انگلیسی تایپ شده )شرح وضعیت خانوادگی، سوابق تحصیلی شغلی و …( با امضاء توسط مسافر
 • تمام اطلاعات در متن رزومه باید به صورت تشریحی باشد. لطفاً از دادن جواب های کوتاه خودداری فرمائید
 • برای افراد محصل، گواهی اشتغال به تحصیل، کارت دانشجوئی، مدارک شغلی ومالی والدین یا همسر الزامی
 • تقاضای ویزای افراد محصل و فرهنگیان فقط در ایام نوروز و تابستان پذیرفته می شود
 • برای افراد بازنشسته، حکم بازنشستگی، کارت بازنشستگی، دفترچه بیمه وآخرین فیش حقوقی الزامی است
 • پرینت حساب جاری بانکی ۳ ماه گذشته و تمکن مالی به ارز یورو با مهر و امضاء (توسط بانک) حداقل میزان موجودی ۴۰ میلیون تومان
 • کپی برابر اصل تمام احکام مربی گری و قهرمانی
 • اصل مدارک جهت روئیت و کنترل در روز مصاحبه باید همراه مسافر باشد

توجه داشته باشید مدارک فوق برای سفارت آلمان، فرانسه و سوئیس می باشد. سفارتخانه هایی مانند اتریش، اسپانیا و ایتالیا مدارکی مازاد بر مدارک فوق نیاز دارند.