چند روزه
این دسته از تورها بیش از یک روز است و محل اقامت بستگی به تور کمپ یا خانه محلی و بومگردی یا هتل می باشد.

دانشجویی و گروهی

10%

100,000تومان

1

(شترسواری-آفرود) 7 دی ماه

دانشجویی و گروهی

10%

285,000تومان

2.5

فولبرد 12-14 دی ماه
تور سه هفته ای به سه کشور بزرگ اسکاندیناوی در شمال اروپا و بازدید از شهرهای مختلف
نمایش 1-4 از 4 نتیجه برای طبیعت گردیپاک کردن همه