کد کوتاه تور

دسته بندی تور

چند روزه
این دسته از تورها بیش از یک روز است و محل اقامت بستگی به تور کمپ یا خانه محلی و بومگردی یا هتل می باشد.

چرخونک تور

تور شبکه ای

دانشجویی و گروهی

۱۰%

۱۰۰,۰۰۰تومان

۱

(شترسواری-آفرود) ۷ دی ماه

دانشجویی و گروهی

۱۰%

۲۸۵,۰۰۰تومان

۲.۵

فولبرد ۱۲-۱۴ دی ماه

دانشجویی و گروهی

۱۰%

۱۰۰,۰۰۰تومان

۱

تور یک روزه کویر ابوزیدآباد ( شترسواری و آفرود ) ۲۱ دی ماه

تخفیف ویژه

۲۵%

تور ویژه پاییز ۹۷
تور ویژه پاییز ۹۷ با قیمت استثنایی + قیمت
تور سه هفته ای به سه کشور بزرگ اسکاندیناوی در شمال اروپا و بازدید از شهرهای مختلف

تور سه ستونه

دانشجویی و گروهی

۱۰%

۱۰۰,۰۰۰تومان

۱

(شترسواری-آفرود) ۷ دی ماه

دانشجویی و گروهی

۱۰%

۲۸۵,۰۰۰تومان

۲.۵

فولبرد ۱۲-۱۴ دی ماه

دانشجویی و گروهی

۱۰%

۱۰۰,۰۰۰تومان

۱

تور یک روزه کویر ابوزیدآباد ( شترسواری و آفرود ) ۲۱ دی ماه

تخفیف ویژه

۲۵%

تور ویژه پاییز ۹۷
تور ویژه پاییز ۹۷ با قیمت استثنایی + قیمت
تور سه هفته ای به سه کشور بزرگ اسکاندیناوی در شمال اروپا و بازدید از شهرهای مختلف