کد کوتاه تور

دسته بندی تور

یک روزه
شروع برنامه های یک روزه معمولا از صبح ساعت ۴ شروع و تا شب ساعت ۲۳ به پایان میرسد

چرخونک تور

تور شبکه ای

دانشجویی و گروهی

۱۰%

۹۰,۰۰۰تومان

۱

تور یک روزه کویر ابوزیدآباد ( شترسواری و آفرود )

برای دانشجوها

۱۰%

۹۰,۰۰۰تومان

۱

تور یک روزه جنگل نوردی در جنگل مر سی سی

تخفیف ویژه

۲۵%

تور ویژه پاییز ۹۷
تور ویژه پاییز ۹۷ با قیمت استثنایی + قیمت
تور سه هفته ای به سه کشور بزرگ اسکاندیناوی در شمال اروپا و بازدید از شهرهای مختلف

تور سه ستونه

دانشجویی و گروهی

۱۰%

۹۰,۰۰۰تومان

۱

تور یک روزه کویر ابوزیدآباد ( شترسواری و آفرود )

برای دانشجوها

۱۰%

۹۰,۰۰۰تومان

۱

تور یک روزه جنگل نوردی در جنگل مر سی سی

تخفیف ویژه

۲۵%

تور ویژه پاییز ۹۷
تور ویژه پاییز ۹۷ با قیمت استثنایی + قیمت
تور سه هفته ای به سه کشور بزرگ اسکاندیناوی در شمال اروپا و بازدید از شهرهای مختلف
سفری ۵ روزه شهر پاریس ، شهر عشق و نور و روشنایی